Dựa vào đâu mà các đảng Việt Quốc, Việt Cách đòi ta cải tể Chính phủ, nhường cho chúng một số ghế trong Quốc hội không qua bầu cử?

A.

Dựa vào thế lực của chúng

B.

Dựa vào quân Anh và quân Pháp.

C.

Dựa vào quân Nhật, quân Anh, quân Pháp.

D.

Dựa vào quân Trung Hoa Dân quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dựa vào quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...