Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình phát triển dân số thế giới:

Năm

1804

1927

1959

1974

1987

1999

2025

(dự báo)

Dân số (tỉ người)

1

2

3

4

5

6

8

Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ (năm)

             123          32           15           13          12

Thời gian dân số tăng gấp đôi (năm)    

123

47

47

Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

A.

Dân số thế giới tăng với tốc độ ngày càng nhanh.

B.

Từ giữa thập niên 70 của thế kỉ XX đến nay tốc độ gia tăng đã có xu hướng giảm.

C.

Thời gian để dân số thế giới tăng gấp đôi ngày càng bị rút ngắn.

D.

Thời gian để dân số thế giới tăng thêm 1 tỉ giảm liên tục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thời gian để dân số thế giới tăng gấp đôi ngày càng bị rút ngắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...