Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985 - 2004

                                    Năm

Ngành

1985

1995

2005

Tổng GDP (Tỷ USD)

239

697,6

1649,3

Nông lâm ngư nghiệp (%)

28,4

20,5

14,5

Công nghiệp và xây dựng (%)

40,3

48,8

50,9

Dịch vụ (%)

31,3

30,7

34,6

Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985-2005 là

A.

miền.

B.

ba cột chồng.

C.

ba vòng tròn lớn nhỏ khác nhau.

D.

ba vòng tròn bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ba vòng tròn lớn nhỏ khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...