Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985 - 2004

                                    Năm

Ngành

1985

1995

2005

Tổng GDP (Tỷ USD)

239

697,6

1649,3

Nông lâm ngư nghiệp (%)

28,4

20,5

14,5

Công nghiệp và xây dựng (%)

40,3

48,8

50,9

Dịch vụ (%)

31,3

30,7

34,6

Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc thời kì 1985-2005 là

A.

miền.

B.

ba cột chồng.

C.

ba vòng tròn lớn nhỏ khác nhau.

D.

ba vòng tròn bằng nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...