Dựa vào Atlat trang 17 hãy cho biết, ở nước ta có bao nhiêu trung tâm kinh tế có quy mô từ 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

 

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...