Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất nước ta?

A.

Bắc Ninh.

B.

Hà Nam.

C.

Hưng Yên.

D.

Đà Nẵng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...