Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc?

A. Hữu Nghị
B. Bờ Y
C. Tây Trang
D. Mộc Bài
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cửa khẩu nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...