Đưa quả cầu A có điện tích dương lại gần quả cầu kim loại B trung hòa điện. Chúng sẽ hút nhau do

A.

quả cầu B tích điện âm.

B.

quả cầu B tích điện do hưởng ứng nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy.

C.

hút nhau do lực hấp dẫn còn bản thân quả cầu B vẫn trung hòa điện.

D.

chúng không thể hút nhau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...