Dự trữ vàng của Mĩ chỉ còn 11 tỉ USD khi nào?

A.

Năm 1974

B.

Năm 1973

C.

Năm 1982

D.

Năm 1976

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...