Dự trữ vàng của Mĩ chỉ còn 11 tỉ USD khi nào?

A.

Năm 1974

B.

Năm 1973

C.

Năm 1982

D.

Năm 1976

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1974

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...