Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở?

A.

Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan.

B.

Glucozơ có phản ứng tráng bạc.

C.

Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men thành ancol etylic. 

D.

Glucozơ tạo este chứa 5 gốc CH3COO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men thành ancol etylic. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...