Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Đồ thị hàm số đi qua điểm img1 nên loại phương án A và B. Xét hàm số img2. Ta có img3 với mọi img4 nên hàm số này nghịch biến trên img5. Suy ra loại C.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...