Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ dương?           

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Phương pháp: Đồ thị hàm số img1 cắt trục tung tại điểm có tọa độ img2 với tung độ là img3 - Cách giải: Đồ thị hàm số img4 cắt trục tung tại điểm có tung độ img5 chọn A. Đồ thị hàm số img6 cắt trục tung tại điểm có tung độ img7 loại B. Đồ thị hàm số img8 cắt trục tung tại điểm có tung độ img9 loại C Đồ thị hàm số img10 cắt trục tung tại điểm có tung độ img11 loại D. 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...