Đồ thị hàm số img1 có bao nhiêu điểm cực trị?        

A.

1.

B.

2.

C.

0.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 . Do y’ đổi dấu khi đi qua 2 điểm img2 và img3 nên suy ra được đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...