Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 2,24 lít khí CO(đktc) và 2,7 (g) H2O. Thể tích O2 (đktc) tham gia phản ứng cháy là:

A.

2,48 lít.

B.

4,53 lít.

C.

3,92 lít.

D.

5,12 lít.

E.

CH3COOCH2CH3.

F.

CH2CHCOOCH3.

G.

HCOOCH3.

H.

CH3COOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:G
Lời giải:

3,92 lít.

{C,H}  CO2 + H2O

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

 = 0,175.22,4 = 3,92 lít.

HCOOCH3.

Este tham gia phản ứng tráng bạc \Rightarrow  este của axit fomic

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...