Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

 

A.

Khí nitơ và nước

B.

Khí amoniac, khí nitơ và nước

C.

Khí Oxi, khí nitơ và nước

 

D.

Khí nitơ oxit và nước

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...