Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

 

A.

Khí nitơ và nước

B.

Khí amoniac, khí nitơ và nước

C.

Khí Oxi, khí nitơ và nước

 

D.

Khí nitơ oxit và nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

, từ tỉ lệ về thể tích các khí O2 và NH3 ta xác định được O2 dư, vậy hỗn hợp sau phản ứng gồm khí Oxi, khí nitơ và nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...