Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là:

A.

CH2=CH-NH-CH3.

B.

CH3-CH2-NH-CH3.

C.

CH3-CH2-CH2-NH2.

D.

CH2=CH-CH2-NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3-CH2-CH2-NH2.

Nhận xét: Cả 4 phương án trên đều là amin đơn chức (chứa 1 nguyên tử N).

Gọi công thức X là CnHmN.

- X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ X là amin bậc I loại phương án CH2=CH-NH-CH3, CH3-CH2-NH-CH3.

- Đơn giản nhất là thử với 1 trong hai phương án còn lại (nếu CH3-CH2-CH2-NH2 đúng CH2=CH-CH2-NH2 và ngược lại).

Thử với phương án CH2=CH-CH2-NH2 3CO2 + 3,5H2O + 0,5N2.

Vhỗn hợp khí = 3 + 3,5 + 0,5 = 7 → Loại.

Vậy X là CH3-CH2-CH2-NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...