Đốt cháy hoàn toàn một lượng etyl axetat thu được 0,54 gam H2O và V lít (đktc) khí CO2. Giá trị của V là:           

A.

A: 0,538.

B.

B: 1,320.

C.

C: 0,672.

D.

D: 0,448.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Khi đốt cháy etyl axetat thu được:

img1   

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...