Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước. Công thức phân tử của X là :

 

A.

C2H6

B.

C3H8

C.

C4H10

D.

CH4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C3H8

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...