Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, bậc ba, mạch hở X thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3 thì tên gọi của X là:

A.

Trimetylamin.

B.

Trietylamin.

C.

Etylmetylamin.

D.

Propylamin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trimetylamin.

Gọi công thức phân tử của amin là CnH2n+3N.

CnH2n+3N + O2 nCO2 + H2O + N2.

                                       2 mol     3 mol

Ta có: 3n = 2n + 3 n = 3  Công thức phân tử là C3H9N.

C3H9N có các đồng phân cấu tạo:

CH3-NH-C2H5 metyletylamin; CH3-CH2-CH2-NH2 propylamin;

CH3-CH(NH2)-CH3 isopropylamin; (CH3)3N trimetylamin.

X là amin bậc ba có tên gọi (CH3)3N trimetylamin.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...