Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, bậc ba, mạch hở X thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3 thì tên gọi của X là:

A.

Trimetylamin.

B.

Trietylamin.

C.

Etylmetylamin.

D.

Propylamin.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...