Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít oxi (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit. Giá trị của m là:

A.

5,1.

B.

7,1.

C.

6,7.

D.

3,9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:

- Bảo toàn khối lương: img1

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...