Đốt cháy hoàn toàn m gam A (CxHy), thu được m gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là:

A.

CH

B.

C2H3

C.

C3H4

D.

C4H7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gi s mol ca A là a Ta có (12x+y)a=m và 9ay=m12ax+ay=9ayx:y=2:3 CTĐGN là C2H3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...