Đốt cháy hoàn toàn hơi A (CxHy) thu được 8 lít CO2 và cần dùng 10,5 lít oxi. Công thức phân tử của A là :

A.

C7H8

B.

C8H10.

C.

C10H14

D.

C9H12

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

VH2O=5(L) CTPT là C8H10

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...