Đốt cháy hoàn toàn hai amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 1 : 2. Công thức phân tử của hai amin là:

A.

CH5N và C2H7N.

B.

C2H7N và C3H9N. 

C.

C3H9N và C4H11N.

D.

C4H11N và C5H13N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH5N và C2H7N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...