Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm các amin no đơn chức, mạch hở thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là:

A.

0,10.

B.

0,15.

C.

0,20.

D.

0,25.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,10.    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...