Đốt cháy hoàn toàn 8,7 (gam) amino axit X (axit đơn chức) thì thu được 0,3 (mol) CO2; 0,25 (mol) H2O và 1,12 (lít) N2 (đktc). X có công thức cấu tạo là:

A.

H2N-CH2-CH=CH-COOH hoặc .

B.

H2N-CH=CH-COOH hoặc .

C.

H2N-(CH2)2-CH=CH-COOH hoặc .

D.

H2N-CH=CH-COOH hoặc .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2N-CH=CH-COOH hoặc .

Gọi CTTQ của X là CxHyOzNt.

nC = = 0,3 (mol); nH = 2 = 0,5 (mol); nN = 2 = 2. = 0,1 (mol).

phản ứng = 0,3.44 + 0,25.18 + 0,05.28 − 8,7 = 10,4 (g).

mO trong X = 0,3.32 + 0,25.16 − 10,4 = 3,2 (g) nO = = 0,2 (mol).

x : y : z = 0,3 : 0,5 : 0,2 : 0,1 = 3 : 5 : 2 : 1

Mà X đơn chức axit x = 2 CTPT X là: C3H5O2N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...