Đốt cháy hoàn toàn 8,7 (gam) amino axit X (axit đơn chức) thì thu được 0,3 (mol) CO2; 0,25 (mol) H2O và 1,12 (lít) N2 (đktc). X có công thức cấu tạo là:

A.

H2N-CH2-CH=CH-COOH hoặc .

B.

H2N-CH=CH-COOH hoặc .

C.

H2N-(CH2)2-CH=CH-COOH hoặc .

D.

H2N-CH=CH-COOH hoặc .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...