Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lít CO2 (đktc). CTPT của 2 anđehit là :

A.

CH3CHO và C2H5CHO.

B.

HCHO và CH3CHO.

C.

 C2H5CHO và C3H7CHO.

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nCO2=0,07 mol Gi CTPT chung ca 2 anđehit là CnH2nO, có s mol là a Ta có: an=0,07 và 14an+16a=1,46 n=2,3CTPT ca 2 anđehit cn tìm là CH3CHO và C2H5CHO

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...