Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp gồm CH4 và H2 cần 1 mol O2. Phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A.

50% và 50%.

B.

33,3% và 66,7%.

C.

66,7% và 33,3%.

D.

86% và 14%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

33,3% và 66,7%.

2H2 + O2  H2O;        CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

  y                            x      2x

 x + y = 1 và 2x + 0,5y = 1  x =  (33,3%); y =  (66,7%).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...