Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp gồm CH4 và H2 cần 1 mol O2. Phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A.

50% và 50%.

B.

33,3% và 66,7%.

C.

66,7% và 33,3%.

D.

86% và 14%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...