Đốt cháy hoàn toàn 0,44g hợp chất hữu cơ A thu được 448ml khí CO2 (đktc) và 0,36g nước.

a/ Tìm công thức đơn giản nhất của A.

b/ Tìm công thức phân tử A biết tỉ khối của A so với hiđro là 44.  

A.
B.
C.
D.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...