Đốt cháy hết một thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là:

A.

HCOOH.

B.

CH3COOH.

C.

HOOC-COOH.

D.

HOOC-CH2-COOH.

E.

68,7.

F.

68,1. 

G.

52,3.  

H.

51,3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...