Đốt cháy hết a (mol) một amino axit X đơn chức bằng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ hết hơi nước được 2,5a (mol) hỗn hợp CO2 và N2. Công thức phân tử của X là:

A.

C5H11NO2.

B.

C3H7N2O4.

C.

C3H7NO2.

D.

C2H5NO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C2H5NO2.

CxHyNO2 xCO2 + H2O + N2.

    a                     ax                        (mol)

ax +  = 2,5a x + 0,5 = 2,5 x = 2 CTPT X: C2H5NO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...