Đốt cháy 6 (g) X chỉ chứa nhóm chức este thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 (g) H2O. CTPT của este X có thể là:

A.

C4H8O2.

B.

C5H10O2

C.

C3H6O2.

D.

C2H4O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C2H4O2.

= 0,2 (mol);  = 0,2 (mol) 

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mO2= 0,2.44+3,6-6=6,4 (g) →nO2=0,2 mol

 bảo toàn nguyên tố O ta có: nO trong X=0,2.2+0,2-0,2.2=0,2(mol)

 Từ các đáp án ta thấy các este đều đơn chức →nX=1/2.nO=0,1 mol⇒MX=60(g/mol),CTPT là C2H4O2

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...