Đột biến xôma là đột biến gây ra ở

A.

hợp tử.

B.

giao tử.

C.

tế bào sinh dưỡng.

D.

tế bào sinh dục sơ khai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tế bào sinh dưỡng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...