Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự axit amin lại không bị thay đổi. Nguyên nhân là do:

A.

Mã di truyền có tính phổ biến

B.

Mã di truyền có tính thoái hóa

C.

Mã di truyền là mã bộ ba

D.

Mã di truyền có tính đặc hiệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Mã di truyền có tính thoái hóa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...