Đột biến làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được là

A.

đột biến ở mã kết thúc.

B.

đột biến ở mã mở đầu.

C.

đột biến ở bộ ba giữa gen.

D.

đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đột biến ở mã mở đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...