Đột biến làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được là

A.

đột biến ở mã kết thúc.

B.

đột biến ở mã mở đầu.

C.

đột biến ở bộ ba giữa gen.

D.

đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...