Đột biến làm cho gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là loại đột biến:

A.

Lặn.

B.

Trội.

C.

Trung tính.

D.

Điểm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...