Đột biến gen dạng thay thế cặp G-X bằng cặp X - G hoặc T-A, do tác động của loại hóa chất:

A.

Êtyl mêtan sunfonat (EMS).

B.

5- brôm uraxin  (5-BU).

C.

Nitrôzô mêtyl urê (NMU).

D.

Acridin hoặc Cônsixin.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...