Đột biến gen dạng thay thế cặp G-X bằng cặp X - G hoặc T-A, do tác động của loại hóa chất:

A.

Êtyl mêtan sunfonat (EMS).

B.

5- brôm uraxin  (5-BU).

C.

Nitrôzô mêtyl urê (NMU).

D.

Acridin hoặc Cônsixin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Êtyl mêtan sunfonat (EMS).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...