Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dễ xảy ra trong quá trình nguyên phân ở những thời điểm

A.

khi nhiễm sắc thể đang nhân đôi ở kỳ trung gian và kì đầu.

B.

khi nhiễm sắc thể chưa nhân đôi ở kỳ trung gian và kì cuối.

C.

khi nhiễm sắc thể ở kỳ đầu và kỳ giữa.

D.

khi nhiễm sắc thể ở kỳ giữa và kỳ sau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...