Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dễ xảy ra trong quá trình nguyên phân ở những thời điểm

A.

khi nhiễm sắc thể đang nhân đôi ở kỳ trung gian và kì đầu.

B.

khi nhiễm sắc thể chưa nhân đôi ở kỳ trung gian và kì cuối.

C.

khi nhiễm sắc thể ở kỳ đầu và kỳ giữa.

D.

khi nhiễm sắc thể ở kỳ giữa và kỳ sau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

khi nhiễm sắc thể chưa nhân đôi ở kỳ trung gian và kì cuối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...