Đồng vị  sau một Chuỗi phóng xạ α và β- biển đổi thành . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là:

A.

7 phóng xạ α , 4 phóng xạ β-.

B.

5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-.

C.

7 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-.

D.

6 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7 phóng xạ α , 4 phóng xạ β-.

Giả sử có a phóng xạ α và b phóng xạ β-. Theo định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta có:

234 = 4a + 206 và 92 = 2 - b + 82                                               

Giải hệ trên ta tìm được: a = 7; b = 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...