Đồng vị  sau một Chuỗi phóng xạ α và β- biển đổi thành . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là:

A.

7 phóng xạ α , 4 phóng xạ β-.

B.

5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-.

C.

7 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-.

D.

6 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...