Đồng vị Na là chất phóng xạ β và tạo thành đồng vị của Mg. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của Na bằng:

A.

17h30ph.

B.

21h.

C.

45h .

D.

15h.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15h.

Áp dụng công thức xác định độ phóng xạ: H = 

Vì  = 15 (h).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...