Động vật lên cạn đầu tiên ở kỉ Xilua là:

A.

Nhện.

B.

Lưỡng cư.

C.

Bò sát.

D.

Thân mềm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...