Dòng nào không kể đúng về cái đêm nhà thơ Tản Đà không ngủ được trong bài thơ Hầu trời?

A.

Không ngủ được nên ngồi dậy rót rượu uống.

B.

Nằm vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh.

C.

Ngâm văn chán lại ra sân chơi trăng.

D.

Uống rồi lại nằm ngâm văn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...