Dòng nào sau đây nêu không đúng đặc điểm chung của Phong cách ngôn ngữ khoa học?

A.

Tính biểu cảm, sinh động

B.

Tính khái quát, trừu tượng

C.

Tính lí trí, logíc

D.

Tính khách quan, phi cá thể.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...