Dòng nào nói đúng sự chuyển hóa sắc thái của cảnh theo ba khổ thơ trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử?

A.

Ảo - thực - vừa thực vừa ảo.

B.

Thực - vừa thực vừa ảo - ảo.

C.

Vừa thực vừa ảo - ảo - thực.

D.

Vừa thực vừa ảo - thực - ảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thực - vừa thực vừa ảo - ảo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...