Dòng nào nói đúng nhât tên tác giả của văn bản Những trò lố hay là Va- Ren và Phan Bội Châu?

A.

Hồ Chí Minh

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Phan Bội Châu

D.

Phạm Duy Tốn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...