Dòng nào dưới đây nêu đúng quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài ?

A.

Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên và gạch nối giữa các tiếng

B.

Viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng và gạch nối giữa các tiếng

C.

Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên và gạch nối giữa các bộ phận

D.

Viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng và gạch nối giữa các bộ phận

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...