Động năng ban đầu cực đại của quang electron bắn ra khỏi catot một tế bào quang điện là W = 4.10−19 (J). Muốn dòng quang điện triệt tiêu phải đặt giữa anôt và catôt hiệu điện thế thỏa mãn điều kiện:

A.

UAK ≥ 2,5 (V).

B.

UAK ≤ 2,5 (V).

C.

UAK ≥ −2,5 (V).

D.

UAK ≤ −2,5 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

UAK ≤ −2,5 (V).

Ta có: e|UAK| ≥ W |UAK| ≥  = 2,5 (V) và UAK ≤ 0.

Kết hợp hai điều kiện: UAK ≤ −2,5 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...