Động năng ban đầu của các electron quang điện sẽ có giá trị cực đại khi:

A.

Các electron quang điện là các electron nằm ngay trên bề mặt tinh thể kim loại.

B.

Các electron quang điện là các electron nằm sâu trong tinh thể kim loại.

C.

Các electron quang điện là các electron liên kết.

D.

Các electron quang điện là các electron tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các electron quang điện là các electron nằm ngay trên bề mặt tinh thể kim loại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...