Đông Nam Bộ gồm có mấy tỉnh ( thành phố )?

A.

4

B.

5

C.

6

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...