Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích cây?

A.

Cà phê.

B.

Hồ tiêu.

C.

Cao su.

D.

Chè.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...