Đông Nam Á đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp trồng lúa nước vào

A.

thời kì đá mới 

B.

thời trung kì đá mới 

C.

thời hậu kì đá mới 

D.

thời sơ kì đồ sắt 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thời hậu kì đá mới 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...