Động lực phát triển dân số thế giới là: 

A.

Mức sinh cao

B.

Gia tăng cơ học

C.

Gia tăng tự nhiên

D.

Tất cả các ý trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...